mayo 25, 2024

INVENTANT UN IMPERI

El nivell d’adoctrinament en les escoles catalanes ha segut tal durant els ultims 40 anys que la majoria dels estudiants terminen l’institut creent que Catalunya era un gran imperi independent y que l’historic Reyne de Valencia era poc mes que una part d’eixa gran Catalunya.

Aço està molt alluntat de la realitat. Esta idea s’alça sobre manipulacions, mentires i invents.

Tenim molt eixemples.

El barri gotic de BArcelona y la seua catedral, son un invent del sigle XIX. Si veem com era la catedral en 1890 y la comparem en les catedrals de verdaderes ciutats historiques mos donarém conter de que alguna cosa no quadra en eixe pretes passat glorios.

Tambe a partir del segle XIX adopten la senyera del Reyne d’Arago y escomença la seua obsessio en la Llengua Valenciana.

imperi-catala


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *