junio 14, 2024

La monja cojonera 12 anys despres

¿Quan apareix lo de monja cojonera?

monja-cojonera
Lucia Caram

Fa uns 12 anys, concretament el 13 d’octubre de 2002, Ricart García Moya publicava en el Diari de Valencia un interessant articul en el que una monja argentina havia conseguit prosperar a base de deprendre catala y dedicar-se a recolzar les teories que van eliminant poc a poc la llengua valenciana. En l’articul, Garcia Moya, la tractava en rao com monja cojonera per als valencians.

Puix be, en l’actualitat, esta monjita ha conseguit fer-se molt popular, quan t’arrimes a segons que poders establits, aço te la seua recompensa. Lo mes gracios es que va dient «Me criden monja cojonera perque lo que dic no es politicament correcte, pero no puc obviar lo que he vist u oit». 

Che, che, sor Lucia Caram, no sigues falsa, que el malnom no es per aixo, de fet, estes molt llunt de dir coses politicament incorrectes, estes en el bando correcte si lo que vols es fer-te famosa.

En fi, en el següent enllaç se pot descarregar en la web oficial de Ricart Garcia Moya l’articul de la monja Cojonera, en format PDF:

LA MONJA COJONERA

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *