mayo 24, 2024

Famosa manipulacio de la biblia valenciana per Sanchis Guarner

biblia-valenciana
Biblia valenciana de Bonifaci Ferrer

La següent, podríem qualificarla com la mare de totes les manipulacions efectuades en el sigle XX pera anular l’idioma Valencià:

Versió manipulada

“Acaba la Bíblia, molt vera e catholica, treta de una Bíblia del noble mossen Berenguer Vives de Boll,cavaller, la qual fon trelladada de aquella propia que fon arromançada en lo Monestir de Portaceli, per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer…..” –  «Identificació de nous fragments de la Biblia valenciana». Revista valenciana de filología (1964). Manuel Sanchis Guarner

Versió original

“Acaba la Bíblia, molt vera e catholica, treta de una Bíblia del noble mossen Berenguer Vives de Boll cavaller, la qual fon trelladada de aquella propia que fon arromançada en lo Monestir de Portaceli de lengua latina en la nostra valenciana per lo molt reverend micer Bonifaci Ferrer…..” – Original de la primera Biblia valenciana (1478) depositado en la Hispanic Society of New York.

Esta biblia valenciana és la primera traducció impresa a una llengua romànica, la valenciana, y el senyor Sanchis Guarner, valencià de naiximent, pero adalit del catalanisme, omet en total desvergonya el paràgraf més important per al nostre idioma.

Si vols mes informacio consulta uiquipedia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *