abril 24, 2024

Manipulacions del mapa de Cresques Abraham (any 1375)

El mapamundi realisat pel cartógraf Cresques Abraham y el seu fill, està considerat com la més valiosa joya cartogràfica medieval. L’objectiu d’esta obra era obsequiar al rei francés Carlos el Prudent per part de l’aragonés Pedro IV.

Està elaborat sobre pergamí y allumenada en sèt colors. El seu gran tamany (3 metros per 65 centímetros) permet contemplar tots els detalls.

Com no podia ser d’atra forma, l’expansionisme català s’ha apropiat d’ell, y ha conseguit que se li conega com el «atles català».

Per supost, açò és fals, ni està fet per un català, ya que Cresques era Mallorquí ni, com és llògic, està escrit en català.

Sobre l’heraldica que apareix sobre el Reyne de Valéncia és clara, l’ensenya real composta de dos barres roges sobre fondo dorat. En esta época encara no s’havia afegit la corona sobre fondo blau que donaria lloc a la nostra senyera.

L’obsessió dels catalanistes per demostrar l’autenticitat del fals pendó de la conquista, y d’esta manera desprestigiar nostra senyera relegantla únicament a la ciutat de Valéncia, els porta a manipulacions com la de Pere Mª Orts en el seu llibre «Història de la Senyera al País Valencià». Este autor, en la pàgina 35 escriu:

«…sobre Valencia, una bandera con los cuatro palos rojos en campo de oro, sin ningún aumento ni añadido»

Si anem al mapa de Cresques veem la realitat:

mapa-cresques

Pera ampliar informació:

TRATADO DE LA REAL SEÑERA

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *