septiembre 24, 2023

BIBLIOGRAFIA

 

Per a poder lluitar contra l’expansionisme català es necessari formar-se, ya que la millor de les armes que tenim els valencians es coneixer nostra verdadera historia no la que volen impondre-mos. En esta seccio trobaras llibres sobre llengua i historia valenciana.

HISTORIAS DEL IDIOMA VALENCIANO

RICARDO GARCÍA MOYA (2004)

__________________________

TRADICIÓ LLITERARIA, IDENTITAT I MODEL DE LLENGUA PRÒPIA EN VALENCIA

ÀNGEL V. CALPE (2003)

___________________________

HISTORIA DE LA LITERATURA VALENCIANA

ARTUR AHUIR / ALICIA PALAZON (2002)